comune di Bornago sec. XIII - 1757

ha per organo…

  • assemblea dei capi di casa (sec. XIII - 1757) - Bornago
  • console (sec. XIII - 1757) - Bornago
  • esattore (sec. XVI - 1757) - Bornago
  • cancelliere (sec. XVIII - 1757) - Bornago
  • compadroni (sec. XVIII - 1757) - Bornago
  • deputati (sec. XVIII - 1757) - Bornago