comune di Cerro sec. XIV - 1757

ha per organo…

  • assemblea dei capi di casa (sec. XIV - 1757) - Cerro al Lambro
  • console (sec. XIV - 1757) - Cerro al Lambro
  • deputato (sec. XVIII - 1757) - Cerro al Lambro