Toubas Alain

  • Testori Giovanni, Graham Sutherland : gouaches - dessins, 1986, traduttore: Toubas Alain visualizza