comune di Busnago sec. XIV - 1757

ha per organo…

  • assemblea dei capi di casa (sec. XIV - 1757) - Busnago
  • console (sec. XIV - 1757) - Busnago
  • esattore (sec. XVI - 1757) - Busnago
  • sindaci (sec. XVI - 1757) - Busnago
  • cancelliere (sec. XVIII - 1757) - Busnago