Lombardia Beni Culturali
14

Cartula vendicionis et promissionis

1181 agosto 30, Cremona.

Origo, figlio del defunto Frogerio Boldoera, abitante in burgo della città di Cremona, di legge longobarda, dichiara di aver ricevuto da Maffeo, preposito della chiesa di S. Cataldo, 55 lire e otto soldi di buoni denari inforziati d'argento di Cremona e di denari nuovi di Milano, somma che la chiesa di S. Cataldo aveva ricevuto da Alberto Volpe e che viene versata da Alberto di Bressanoro, quale prezzo per la vendita di due appezzamenti di terra, in parte aratoria, in parte coltivata a vite e in parte boschiva, con la metà pro indiviso di tre case, un torchio e un pozzo, per la misura complessiva di 58 pertiche, in località Olzola, fatti salvi i diritti di decima eventualmente spettanti agli eredi di Ottone Ermizone che gravano su tre pertiche del secondo appezzamento. Pietrobono di Mozzanica presta fideiussione.

Originale, BSCr, Pergamene governative, n. 10 [A]. Regesto sec. XVII, Repertorium iurium instrumentorum et scripturarum pertinenentium (sic) ad ecclesiam et monasterium Sancti Cataldi suburbiorum Cremonae seu Sancti Victoris praedictae civitatis, BSCr, LC, ms. AA.6.5, c. 21v, aa 6.
Sul verso annotazione, pare di mano del sec. XV: 6; segnatura archivistica del sec. XVII: 1181 aa 6; annotazione di mano del sec. XI: 1181 30 agosto Contratto di vendita Olzola; annotazione di mano de4l sec. XIX-XX: n. 10, busta I, quaderno I.

Edizione: Falconi, III, p. 328, n. 591

(SN) Anno ab incar(na)c(ione) d(omi)ni nostri Iesu Christi mill(eximo) centeximo octuageximo primo et die d(omi)nico qui | fuit se(cun)dus dies exeunte mense agusti et indic(tione) quarta decima. Constat me Origum, filium con|dam Frogerii Boldoere, de burgo civitatis Cremone, qui professus sum ex nac(ione) mea lege vivere Longobardorum, | accepisse, sicuti in presentia testium manifestus sum quod accepi a vobis Mafeo, preposito ecclesie Sancti Cataldi, | qui accepistis hanc cart(am) emptionis nomine et vice suprascripte ecclesie Sancti Cataldi, argenti denariorum bonorum inforc(iatorum) Cre|mone et denariorum novorum Mediolani libras quinquaginta et quinque et solidos octo et renontiavi exceptioni non nume|rate pecunie, id est precii. Et hoc precium fuit de iuditio quod fecerat Albertus de Vulpe ecclesie Sancti Cathaldi quod | solvit Albertonus de Brexanore, finito precio sicut convenimus, nominatim de duabus peciis te(rr)e et cum medi|etate pro indiviso trium domorum supra et unius torculi et unius puthei supra iuris mei, que iacent in loco | ubi dicitur Olçola, et est partim vidata et partim aratoria et partim busschiva et casata. Prima pecia est | per mensuram iustam p(er)t(icas) quinquaginta et cum teçiis et torculo et puteo supra, sive plus vel minus est; coheret ei a mane et a | meridie et sera via, a monte ecclesia Sancti Antonini. Secunda pecia iacet ibi prope et est aratoria et est per mensuram iustam | pert(icas) octo, sive plus vel minus est; coheret ei a mane Lafranchinus de Olçola, a meridie ecclesia Sancti Antonini, a sera | via, a monte Dalfinus de Gonsalengo, retdendo tamen decimam de tribus perticis ipsius t(er)re, si invenitur | esse in suprascriptis peciis t(er)re sive plus vel minus, sicuti continetur in quodam publico instrumento ibi viso, heredibus condam | Ottonis Ermiçonis. Quam supradictam terram iuris mei superius dictam pro suprascripto precio vobis suprascripto Mafeo, preposito suprascripte | ecclesie, qui accepistis hanc cart(am) nomine et vice suprascripte ecclesie, trado, conferro et per presentem cart(am) vendicionis mee confir|mo, ut faciat exinde a presenti die suprascripta ecclesia et cui pars et successores suprascripte ecclesie dederit una cum acces|sionibus et ingressionibus seu cum superioribus et inferioribus suis, qualiter superius legitur inintegrum, iure proprietario no|mine quicquid voluerint sine omni mea meorumque heredum contraditione. Et insuper ego suprascriptus Origus pro|mitto per me et per meos heredes tibi suprascripto Mafeo, preposito suprascripte ecclesie, hoc accipienti nomine et vice suprascripte ecclesie, | et cui pars suprascriptĉ ecclesiĉ dederit suprascriptam t(er)ram ab omni homine defendere. Quod si defendere non potuerimus | aut si eis exinde aliquid per quodvis ingenium subtrahere quesierimus vel si apparuerit ullum datum aut factum seu | quodlibet scriptum alibi factum et claruerit, tunc ego suprascriptus Origus promitto per me et per meos heredes tibi suprascripto Mafeo | preposito, hoc accipienti nomine et vice suprascripte ecclesie, et cui pars et successores suprascripte ecclesie dederit suprascriptam t(er)ram in | duplum cu(m)ponere sicut pro tempore fuerit meliorata aut magis valuerit sub extimacione in consimili loco. In|super, ibi statim, suprascriptus Origettus dedit, cessit atque mandavit et tradidit suprascripto Mafeo preposito, hoc accipien|ti nomine suprascripte ecclesie, omne ius omnesque acciones et rationes et defensiones quod et quas ipse habebat in suprascriptis pe|ciis terre et in suprascriptis teçiis et torculo et putheo sive in rem vel in personam pro suprascripta terra et pro suprasctiptis rebus, in agendo et | exigendo et placitando et defendendo et excipiendo. Et fecit ipsum procuratorem in rem suam. Et ius quod habebat in | decima suprascripte terre, si quod ius in ea habebat, renuntiavit. Insuper, ibi statim, suprascriptus Origus precepit supracripto Mafeo | preposito, ut intraret in tenutam, nomine et vice suprascripte ecclesie, de suprascriptis peciis de t(er)ra et de omnibus suprascriptis rationibus et | illam tenutam quam habebat confirmavit. Insuper, ibi statim, suprascripto Mafeo preposito int(er)rogante et stipulante, pro|misit ei suprascriptus Origus et guadiam ei dedit, si briga vel dampnum suprascripto preposito appareret vel supradicte ecclesie | vel cui pars suprascripte ecclesie dederit de decima suprascriptarum trium perticarum terre que non erat data a suprascripto die retro | ab aliqua persona et victi fuerint cum ratione, quod habet resarcire eis totum ipsum da(m)pnum infra quindecim dies postquam | da(m)pnum ipsum fuerint secuti et victi fuerint cum ratione et si suprascripta decima invenitur esse in suprascriptis duabus | peciis et si contra fecerit et ita non atenderit, promisit dare nomine pene supracripto Mafeo preposito vel suis successori|bus vel cui dederint duplum suprascripti da(m)pni et sine ullo placito. Et sub hac eade(m) (a) pena stipulatione subnixa | fideiussit pro eo in omnem causam et ad omnes terminos Petrebonus de Moçaniga apud suprascriptum Mafeum prepositum, | renontiando omni exceptioni fideiussorie seu intercessorie in hoc et nominatim iuri nove constitutionis per quod| ius fideiussor vel intercessor posset se tueri, dicendo quod debitor principalis prius sit conveniendus quam fideius|sor vel intercessor. Factum est hoc in porticu curie suprascripte ecclesie Sancti Cathaldi, feliciter. Signa ++ pro mani|bus suprascriptorum Orici et Petriboni qui hanc cart(am) scribere rogaverunt. Ibi interfuerunt Ognabenus de Becco de | Orsolario et Egidius de Iuvenishomo et Iohannes, filius Iacopi, de Laude et Ruçenus de Cingno et Rogerius de | Gontrammo et Iohannes Algixii, qui fuerunt rogati testes.
(SN) Ego Imbaldus notarius ab imperatore Frederico factus interfui et hanc vendicionis et promi|sionis rogatus scribere scripsi.

(a) -d- corretta da altra lettera, come pare.

Edizione a cura di Valeria Leoni
Codifica a cura di Valeria Leoni

Informazioni sul sito | Contatti