comune di Rodero sec. XIV - 1757

ha per organo…

  • cancelliere (sec. XVIII) - Rodero
  • consiglio (sec. XVIII) - Rodero
  • console (sec. XVIII) - Rodero
  • sindaco (sec. XVIII) - Rodero