Cassolnovo (Cassolnovo, PV)

Visualizza profili: tutti | istituzioni civili | istituzioni ecclesiastiche

comune di Cassolnovo (1859 - [1971])
comune di Cassolnuovo (sec. XIV - 1743)
comune di Cassolnuovo (1743 - 1797)
comune di Cassolnuovo (1798 - 1814)
comune di Cassolnuovo (1815 - 1859)
parrocchia di San Bartolomeo apostolo (sec. XVI - [1989])
vicariato di Cassolnovo (sec. XIX - 1971)
vicariato di Cassolnovo (1817 - sec. XIX)
vicariato di Cassolnovo (1972 - [1989])
seleziona tutti