comune di Pieve di Lumezzane sec. XVII - 1797

ha per organo…

  • campari (sec. XVII - 1797) - Lumezzane
  • cancelliere (sec. XVII - 1797) - Lumezzane
  • consiglio generale (sec. XVII - 1797) - Lumezzane
  • consiglio speciale (sec. XVII - 1797) - Lumezzane
  • console (sec. XVII - 1797) - Lumezzane
  • massaro (sec. XVII - 1797) - Lumezzane
  • sindici (sec. XVII - 1797) - Lumezzane