comune di Vigadore sec. XVI - 1757

ha per organo…

  • assemblea dei capi di casa (sec. XVIII - 1757) - Vigadore
  • cancelliere (sec. XVIII - 1757) - Vigadore
  • console (sec. XVIII - 1757) - Vigadore
  • esattore (sec. XVIII - 1757) - Vigadore